Kevin, went off

2012-04-03 13:11

English:

The morning test session, was very accidentalThere were many red flags, and one of them, Kevin has been involved in,because went off the track.  But although this, have been do more laps, a total of 12 to be exactThe afternoon session begins at two o'clock, we will inform you at the end of the session on the evolution of Kevin. Kevin finish this session in 17th place

Català

 

La sessió d'entrenaments matinal, ha sigut bastant accidental. Hi ha hagut moltes banderes vermelles, i en una d'elles, s'ha vist involucrat en kevin, a causa d'una sortida de pista. Però, tot i això ha pogut fer més voltes, un total de 12 per ser exactes. La sessió de la tarda comença a les dues en punt, us informarem al final de la sessió, sobre l'evolució d'en Kevin. Korjus ha acabat aquesta sessió en la posició número 17.
 

Eesti

Hommikul test istungil oli väga juhuslik. Oli palju punased lipud, ja üks neist, Kevin on olnud kaasatud, sestkohtuväliseltAga kuigi see, on rohkem ringi, kokku 12 täpne olla. Pärastlõunal istung algab kell 02:00, siis me teile teatada lõpus istungilarengut Kevin. Korjus lõpetas istungi positsiooni arvu 17.